İstanbul Bilgi Ünv. Yayınlatı

Aşiretler ve İktidar Ortadoğu'da Etnisite ve Milliyetçilik
-%25

Aşiretler ve İktidar Ortadoğu'da Etnisite ve Milliyetçilik

Ortadoğu'da egemen olan aşiret örgütlenmeleri üzerine yapılmış birçok antropolojik ve sosyolojik ara..

₺28.50 ₺38.00

Ezidilik | Arka Planı, Dini Adetleri Ve Metinsel Geleneği
-%25

Ezidilik | Arka Planı, Dini Adetleri Ve Metinsel Geleneği

Ezidiler ve Ezidi inancı geçen yüzyılın ortasından itibaren Batılı gezginler ve bilim adamları üzeri..

₺30.00 ₺40.00

Ezidiler Kara Kitap Kara Talih (Ciltli)
-%25

Ezidiler Kara Kitap Kara Talih (Ciltli)

Yazıyla sürekli bir iletişim kuramayan, her türlü dinî yayılmacı anlayıştan uzak duran ve günbegün a..

₺60.00 ₺80.00

Kadim Bir Nefes - Ezidi Ağıtları (Kitap+7 CD)
-%25

Kadim Bir Nefes - Ezidi Ağıtları (Kitap+7 CD)

Birbirine benzemeyen özelliklere sahip coğrafyalarda farklı kültürler, dinler ve dillerle birlikte y..

₺75.00 ₺100.00

Osmanlı döneminde Diyarbekir'de Toplumsa İlişkiler
-%25

Osmanlı döneminde Diyarbekir'de Toplumsa İlişkiler

Tarihi çok eskilere uzanan, Bereketli Hilal'in Dicle kıyısında kurulmuş Diyarbekir, tarih boyunca Am..

₺28.50 ₺38.00

İnternette Irkçılık
-%25

İnternette Irkçılık

Irkçılık, farklı biçimleriyle onyıllardır toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Dijit..

₺18.75 ₺25.00

1990'larda Kürtler ve Kürdistan
-%25

1990'larda Kürtler ve Kürdistan

Bu kitap, 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen k..

₺13.50 ₺18.00

19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER
-%25

19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER

Türkiye'de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçek. Üniversite ö..

₺26.25 ₺35.00

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdani Red ve Türkiye
-%25

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdani Red ve Türkiye

Tarih boyunca ordular, itaatkâr askerlere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak her dönemde çeşitli sebep..

₺22.50 ₺30.00

Türk Aleviliğinin İnşası | Oryantalizm, Tarihçilik, Milliyetçilik ve Din Yazımı
-%25

Türk Aleviliğinin İnşası | Oryantalizm, Tarihçilik, Milliyetçilik ve Din Yazımı

Almanya’da halen Bayreuth Üniversitesi Din Bilimleri bölümü öğretim üyesi, din tarihi, Türkiye’..

₺24.00 ₺32.00

Ulusaşırı Kimlikler | Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları
-%25

Ulusaşırı Kimlikler | Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları

Göçmen çocukları yaşadıkları ülkenin ve göç veren ülkenin, iki ya da üç dilin ve birden fazla kültür..

₺13.50 ₺18.00

Zazalar |Tarih, Kültür ve Kimlik
-%25

Zazalar |Tarih, Kültür ve Kimlik

Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğusu’nda yerleşik bir topluluk olan Zazalar üzerine bugüne kadar yapılan ..

₺18.75 ₺25.00

Xwuyakirî: Dinavbera 1 û 12 de, bi tevahî: 12 (1 Sayfa)