Lêgerîn

Berhemên li gorî lêgerîna te

ji Kelepora Kobanî (Çîrok,metelok,pend,şîret)
Xwuyakirî: Dinavbera 1 û 1 de, bi tevahî: 1 (1 Sayfa)