Çeka Diyarîyê Bikire

Dema we peredayîna sîparîşa xwe bicih anî wê çeka we ya diyarîyê ji xwediyê wê re bê şandin.

Ez dizanim ku çeka diyarîyê nayê vegerandin û dipejirênim.