Hûn dikarin di hûnduruwê  hefteyekê da sîparîşên xwe vegerenin.

Eger ji ber kargoyê sîparîşa we zirar dîtibe hûn dikarin bêpere vegerenin.

Hûndikarin sîparîşên xelet hatine şandin bêpere vegerenîn

Eger bêzirar hûn vegerênin wê demê kargo aîdê we ye.

Eger Berhem an berhemên haitine şandin hatibin bikarnanîn vegera wa nayê qabûlkirin û kargoyên wan li ser kiryarin.

Beriya vegerandinê dibe em bên agahdarkirin. Vegerandinên bê agahdarî nayên qabûlkirin.

Pîştî sîparîşê ger berhemek newê temîn kirin pereyên wê tên îadekirin an bi heman pereyî berhemeke din dikarê bixwaze.

Kiryar dema sîparîşê xwe dide van şertan jî dipejirene tê qabûlkirin.